சுற்றுப்போட்டி நடைபெறும் இடம்: Sportanlage Winterthur
ஆடுகள முகவரி: Grüzefeldstrasse 32, 8400 Winterthur
ஆடுகளம் புற்தரை
சுற்றுப்போட்டித் திகதி: 19.06.2016
பதிவுக்கான காலக்கெடு 13.06.2016 18:00h
குழுத்தெரிவுத்திகதி 13.06.2016  20:00h
சுற்றுப்போட்டி தொடக்கம்: 09:00h
சுற்றுப்போட்டி முறை 9 vs 9
கட்டுப்பணம்: 200.-/ வெளிநாட்டு அணி:175.-€
2.அணிக்கான அனுமதிக்கட்டணம்:  150.-/ வெளிநாட்டு அணி 100.-€
கழக எண்ணிக்கை வரம்பற்றது
பதிவு செய்துள்ள கழக எண்ணிக்கை  14
தொடர்பு: youngroyalsc@hotmail.com

 

பதிவு செய்துள்ள கழங்கள்

1.ThaimanSC Thaiman 9.City BoysFC City Boys
2.SwissboysSC Swiss Boys 10.Illam siruthaikalIllam Siruthaikal
3.TamilYouthTamil Youth 11.BluestarSC Blue Star
4.Tamil LittelstarTamil Little Star  12.Royal BernSC Royal Bern
5.YoungstarSC Young Star  13.RainbowSC Vanavil
 6.Tamil BirdsSC Tamil Blue Birds 14.Rainbow-Green128x128 KopieSC Vanavil ( Green)
7. LimmatalSC Limmattal
8.Tamil UnitedTamil United